Giriş SınavlarıAnadolu Güzel Sanatlar Lisesi

 • Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları

  Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, her yıl Haziran ayında Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından duyurusu yapılarak sınavla öğrenci kabul eder. Sınav, Eğitim Bakanlığınca oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilir.

   

  İlk Okuldan Mezun olanlar için: İlk okuldan mezun olan öğrenciler, okulumuzun orta müzik bölümü için sınava katılabilirler. Ortaokul seviyesinde Resim Bölümü yoktur.

   

  Orta okuldan Mezun olanlar için: Ortaokuldan mezun olan öğrenciler ise okulumuzun hazırlık sınıfının hem Resim, hem de Müzik Bölümü için Giriş sınavına katılabilirler.

 • Sınav Bilgileri

  • KAYIT

   Aday kayıt işlemleri öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılabilir.

  • SINAV YERİ

   Sınav yeri ve saati Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü’nce verilecek “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde belirtilecek ve “Sınav Giriş Belgesi” 6. ve 9. sınıflar için diploma fotokopisi sınav günü getirilecektir.

  • KİMLER GİREBİLİR?

   Altıncı sınıf giriş sınavına ilkokulu tamamlayan öğrenciler; lise dokuzuncu sınıf sınavlarına ise diploma notu en az 6.00 (altı) olanlar ve girecekleri alanla ilgili (Resim-Müzik) notlarının aritmetik ortalaması en az 8 (sekiz) olan öğrenciler girebileceklerdir.

  • GEREKLİ BELGELER

   a) Okullarından alacakları öğrenci belgesi

   b) Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

   c) Lise dokuzuncu sınıf sınavına girecek olanlar için diploma notu ve girecekleri alanla ilgili ders (Resim-Müzik) notunu belirten resmi bir belge

   d) 100 TL (Yüz Türk Lirası) sınava giriş harcı

  Sosyal Medya Hesaplarımız